Prispevek

BISTVENE NOVOSTI PO ZJN-3B

BISTVENE NOVOSTI PO ZJN-3B S 1. januarjem 2022 prične veljati ZJN-3B. V nadaljevanju izpostavljamo bistvene spremembe: NA PODROČJU MEJNIH VREDNOSTI dvig mejnih vrednosti za uporabo na splošnem področju za blago/storitve in projektne natečaje na 40.000 EUR brez DDV in za gradnje na 80.000 EUR brez DDV. NA PODROČJU EVIDENČNIH NAROČIL nove izjeme za oddajo evidenčnih...

Prispevek

SPREMEMBE JAVNO-NAROČNIŠKE ZAKONODAJE KOT POSLEDICA SPREJETEGA IN VELJAVNEGA ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19

SPREMEMBE JAVNO-NAROČNIŠKE ZAKONODAJE KOT POSLEDICA SPREJETEGA IN VELJAVNEGA ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 Določba 2. in  3. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21; v nadaljevanju: ZDUOP) podaljšuje veljavnost določenih ukrepov s področja javnega naročanja do 31. 12. 2021, in sicer se do navedenega obdobja...