O nas

Quod serimus, metimus, quod damus, accipimus.
(Kar sejemo, to žanjemo, kar dajemo, to prejemamo.)

o-nas

Tradicija, osredotočenost, stalno izobraževanje, učinkovitost in kreativno iskanje rešitev so temelj naše odvetniške pisarne.

Odvetniška družba RAZDEVŠEK, d.o.o. je bila ustanovljena v letu 2013. Ustanoviteljica le-te, odvetnica Breda Razdevšek je na samostojno pot odvetnice stopila že leta 1998.

Naša odvetniška pisarna ima zaposlene strokovnjake za različna strokovna področja.

Zavedamo se, da je stalno izobraževanje zaposlenih in specializacija po posameznih področij prava ključ za uspešnost.

V odvetniški pisarni smo specializirani predvsem:

 • za nudenje strokovne pomoči pri izvedbi oddaje javnih naročil, kjer naročnikom celovito svetujemo v vseh fazah oddaje javnih naročil;
 • za svetovanje in zastopanje v družinskih zadevah;
 • za svetovanje in zastopanje v delovnopravnih zadevah;
 • za svetovanje in zastopanje v izvršilnih zadevah,
 • za svetovanje in zastopanja v gospodarskih zadevah,
 • za svetovanje in zastopanje v insolvenčnih zadevah in
 • za vodenje mediacijskih postopkov, pogajanj in sklepanje poravnav.

Odvetnica Breda Razdevšek je pri Odvetniški zbornici Slovenije, Območni zbor Ljubljana vpisana na naslednje sezname, in sicer:

 • brezplačna pravna pomoč,
 • zagovornik v kazenskih zadevah po uradni dolžnosti,
 • začasni zastopnik po 82. členu Zakona o pravdnem postopku,
 • pooblaščenec mladoletnih oškodovancev,
 • zastopnik v nepravdnih zadevah,
 • zagovornik mladoletnikov po uradni dolžnosti,
 • zastopnik po uradni dolžnosti v postopkih po Zakonu o duševnem zdravju.

Odvetnica Breda Razdevšek je od leta 2005 mediatorka pri Okrožnem sodišču v mediaciji.

Odvetniška pisarna RAZDEVŠEK, d.o.o. deluje in posluje v skladu z veljavnimi predpisi, z Odvetniško tarifo in s splošnimi pogoji poslovanja.