Upravno pravo

Upravno pravo

Odvetniška pisarna zastopa pred organi, ki smiselno ali subsidiarno uporabljajo Zakon o upravnem postopku.

Fizičnim in pravnim osebam na področju upravnega prava ponujamo predvsem naslednje storitve:

  • sestava vlog, obrazcev in pobud ter prijav v upravnih postopkih
  • pravno svetovanje in zastopanje v upravnih postopkih
  • priprava vseh vrst pritožb zoper odločbe državnih in občinskih organov
  • priprava pravnih mnenj s področja upravnega prava.