Ustavno pravo in svetovanje v postopkih pred ESČP

Ustavno pravo in svetovanje v postopkih pred ESČP

Odvetniška pisarna na področju ustavnega prava nudi naslednje storitve:

  • svetovanje in zastopanje v postopkih pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  • sestava in vlaganje pobud za oceno ustavnosti in zakonitosti posamičnih pravnih aktov
  • sestava in vlaganje ustavnih pritožb

Odvetniška pisarna svetuje in zastopa tudi v postopkih pred ESČP.