Gospodarsko pravo, konkurenčno pravo in insolvenčno pravo

Gospodarsko pravo, konkurenčno pravo in insolvenčno pravo

Na tem področju odvetniška pisarna nudi pravne in odvetniške storitve za vse vrste gospodarskih družb.

Ukvarjamo se s svetovanjem v izvršilnih postopkih in v postopkih zaradi insolventnosti, z ustanavljanjem družb in nudimo podporo dela skupščin, pripravo gospodarskih pogodb in zastopanjem v vseh vrstah gospodarskih sporov.

Med naše storitve na področju gospodarskega in korporacijskega prava sodijo:

 • svetovanje in zastopanje v izvršilnih postopkih
 • svetovanje in zastopanje v postopkih zaradi insolventnosti
 • ustanovitev podjetja, vključno s svetovanjem pri oblikovanju družbe, izdelava družbene pogodbe, sklepov in izjav, organizacija skupščine pri notarju
 • svetovanje v postopku vpisa v sodni register
 • priprava dokumentacije in predlogov sklepov za skupščine, zastopanje na skupščinah in priprava ter vlaganje izpodbojnih tožb zoper skupščinske sklepe;
 • priprava in vložitev drugih tožb in predlogov po ZGD-1
 • priprava odškodninskih tožb in kazenskih ovadb
 • priprava pravnih mnenj s področja gospodarskega prava
 • pravno svetovanje in zastopanje v gospodarskih sporih
 • davčno svetovanje
 • bančno svetovanje
 • pravno svetovanje in zastopanje tujih pravnih in fizičnih oseb v Sloveniji