Prispevek

BISTVENE NOVOSTI PO ZJN-3D

BISTVENE NOVOSTI PO ZJN-3D Z 2. aprilom 2023 prične veljati ZJN-3D. V nadaljevanju izpostavljamo bistvene spremembe: NA PODROČJU KRŠITEV V ZVEZI S PLAČILOM ZA DELO, Z DELOVNIM ČASOM, POČITKI, OPRAVLJANJEM DELA NA PODLAGI POGODB CIVILNEGA PRAVA KLJUB OBSTOJU ELEMENTOV DELOVNEGA RAZMERJA ALI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM NA ČRNO Namesto izključitve gospodarskega subjekta iz javnega naročanja...

Prispevek

BISTVENE NOVOSTI PO ZJN-3B

BISTVENE NOVOSTI PO ZJN-3B S 1. januarjem 2022 prične veljati ZJN-3B. V nadaljevanju izpostavljamo bistvene spremembe: NA PODROČJU MEJNIH VREDNOSTI dvig mejnih vrednosti za uporabo na splošnem področju za blago/storitve in projektne natečaje na 40.000 EUR brez DDV in za gradnje na 80.000 EUR brez DDV. NA PODROČJU EVIDENČNIH NAROČIL nove izjeme za oddajo evidenčnih...

Prispevek

SPREMEMBE JAVNO-NAROČNIŠKE ZAKONODAJE KOT POSLEDICA SPREJETEGA IN VELJAVNEGA ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19

SPREMEMBE JAVNO-NAROČNIŠKE ZAKONODAJE KOT POSLEDICA SPREJETEGA IN VELJAVNEGA ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 Določba 2. in  3. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21; v nadaljevanju: ZDUOP) podaljšuje veljavnost določenih ukrepov s področja javnega naročanja do 31. 12. 2021, in sicer se do navedenega obdobja...

Prispevek

OBDOBJE TRAJANJA UKREPA VIŠJIH MEJNIH VREDNOSTI ZA ODDAJO EVIDENČNIH NAROČIL PODALJŠANO

OBDOBJE TRAJANJA UKREPA VIŠJIH MEJNIH VREDNOSTI ZA ODDAJO EVIDENČNIH NAROČIL PODALJŠANO Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je z določbo 90. člena ZIUZEOP določal, da so spremenjene mejne vrednosti v veljavi do 15. novembra 2020. Določba 5. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev...

Prispevek

MEDIACIJE V DRUŽINSKOPRAVNIH SPORIH

MEDIACIJE V DRUŽINSKOPRAVNIH SPORIH Družina kot osnovna družbena celica je zaščitena s številnimi pravnimi akti. Dejstvo je, da so družinskopravni spori že po svoji naravi specifični, saj izhajajo iz intimnih in čustvenih potreb ljudi, rešitve le-teh pa imajo za vse člane družine dolgoročne posledice. Cilj mediacije v družinskopravnih sporih je pomagati partnerjem v konfliktu, da...

Prispevek

Upravičenci do sprejema turističnih bonov

Upravičenci do sprejema turističnih bonov Določba šestega odstavka 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju: ZIUOOPE) določa pogoje za ponudnike na področju turizma, ki so upravičenci do sprejema turističnih bonov. Tako lahko ponudnik na področju turizma bon sprejme, v kolikor je poslovni...

  • 1
  • 2