Post

Upravičenci do sprejema turističnih bonov

Upravičenci do sprejema turističnih bonov Določba šestega odstavka 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju: ZIUOOPE) določa pogoje za ponudnike na področju turizma, ki so upravičenci do sprejema turističnih bonov. Tako lahko ponudnik na področju turizma bon sprejme, v kolikor je poslovni...

Delovno pravo in pravo socialne varnosti
Project

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

Odvetniška pisarna ima dolgoletne izkušnje s področja delovnega prava in prava socialne varnosti. Pravno svetujemo in zastopamo tako delodajalce kot delavce.

Civilno pravo in pogodbeno pravo
Project

Civilno pravo in pogodbeno pravo

Odvetniška pisarna ima dolgoletne izkušnje s svetovanjem in zastopanjem tako fizičnih kot tudi pravnih oseb na področju civilnega in pogodbenega prava.

  • 1
  • 2