Prispevek

BISTVENE NOVOSTI PO ZJN-3D

BISTVENE NOVOSTI PO ZJN-3D Z 2. aprilom 2023 prične veljati ZJN-3D. V nadaljevanju izpostavljamo bistvene spremembe: NA PODROČJU KRŠITEV V ZVEZI S PLAČILOM ZA DELO, Z DELOVNIM ČASOM, POČITKI, OPRAVLJANJEM DELA NA PODLAGI POGODB CIVILNEGA PRAVA KLJUB OBSTOJU ELEMENTOV DELOVNEGA RAZMERJA ALI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM NA ČRNO Namesto izključitve gospodarskega subjekta iz javnega naročanja...