SPREMENJENE MEJNE VREDNOSTI V POSTOPKIH ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI (določbe interventne zakonodaje COVID-19)

ZIUZEOP

trajanje spremembe

področje javnega naročanja

predmet javnega naročanja

spremenjena mejna vrednost v EUR brez DDV

ZIUOOPE

trajanje spremembe

uporaba postopka oddaje naročila male vrednosti

do 15. 11. 2020

splošno področje

blago/storitve/projektni natečaj

40.000 -139.000 oziroma 214.000 (druge osebe javnega prava)

do 15. 4. 2021

vsa naročila za katerega pri javnem naročilu blaga in storitev obvestil v zvezi z njim ni treba poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije

do 15. 11. 2020

splošno področje

gradnje

80.000 -1.000.000

do 15. 4. 2021

če je vrednost javnega naročila nižja od 1.000.000 EUR

SPREMENJENE MEJNE VREDNOSTI V POSTOPKIH ODDAJE EVIDENČNIH NAROČIL (določbe interventne zakonodaje COVID-19)

ZIUZEOP

trajanje spremembe

področje javnega naročanja

predmet javnega naročanja

spremenjena mejna vrednost v EUR brez DDV

do 15. 11. 2020

splošno področje

blago/storitve/projektni natečaj

0,01- 40.000

do 15. 11. 2020

splošno področje

gradnje

0,01-80.000