OBDOBJE TRAJANJA UKREPA VIŠJIH MEJNIH VREDNOSTI ZA ODDAJO EVIDENČNIH NAROČIL PODALJŠANO

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je z določbo 90. člena ZIUZEOP določal, da so spremenjene mejne vrednosti v veljavi do 15. novembra 2020. Določba 5. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) je obdobje trajanja predmetnega ukrepa podaljšala, in sicer do 31. decembra 2021.

V posledici navedenega bodo za vse postopke oddaje evidenčnih naročil do 31. decembra 2021 povišane mejne vrednosti, in sicer za blago in storitve do 40.000,00 EUR brez DDV in za gradnje do 80.000,00 EUR brez DDV.

Za postopke oddaje evidenčnih naročil, ki so se začeli po uveljavitvi določb ZIUZEOP veljajo povišane mejne vrednosti, in sicer skladno z določbo 5. člena ZZUOOP vse do 31. decembra 2021.