Public contracts

Javna naročila

Odvetniška pisarna se s postopki oddaje javnih naročil ukvarja že od leta 1997 dalje.

Javno-naročniška zakonodaja je specifična in stroga ter zahteva izkušenega svetovalca v postopkih oddaje javnih naročil.

Naročnikom in ponudnikom nudimo pravno pomoč in svetovanje pri izvedbi postopkov oddaje javnih naročil, vključno z naslednjimi storitvami:

  • svetovanje in pravna pomoč naročniku pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila;
  • svetovanje in pravna pomoč ponudniku pri oddaji ponudbe v postopku oddaje javnega naročila;
  • svetovanje in pravna pomoč v predrevizijskem in revizijskem postopku;
  • priprava in vlaganje revizijskih zahtevkov.